Prima Klima – PK Aspiratore Centrifugo

    99.90129.00